ஆவடி நாசர்
ஆவடி நாசர்டைம்பாஸ்

Memes : கோபத்தில் கல்லை தூக்கி எறிந்த அமைச்சர் ஆவடி நாசர் !

இன்றைய டைம்பாஸ் மீம்ஸ்.
Published on
ஆவடி நாசர்
Doctor Sharmika : என்ன எல்லா பக்கமும் அணை கட்றாங்க! | Memes
Timepass Online
timepassonline.vikatan.com